header-logo2.png FindHouse

رئیس پژوهشگاه نیرو و دبیر هیأت امناء

تحصیلات:

 • دکتری متالورژی استخراجی - دانشگاه مک‌مستر کانادا ۱۳۷۷
 • کارشناسی ارشد مکانیک (گرایش مواد) - دانشگاه واترلو ۱۳۷۲
 • کارشناسی تولید آهن و فولاد - دانشگاه تهران، دانشکده فنی ۱۳۶۶

سوابق اجرایی:

 •  عضو هیئت‌مدیره شرکت رینگ سازی مشهد
 •  عضو هیئت مؤسس و عضو هیئت‌مدیره / رئیس پژوهشکده فناوری‌های هوایی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  عضو هیئت مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنایع پیشرفته هواخورشید (دانش‌بنیان)
 •  مشاور معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
 •  مدیر عامل و عضو موظف هیئت‌مدیره مجتمع صنعتی اسفراین
 •  مجری طرح کلان ملی عتف، توسعه فناوری و ساخت توربین مگاواتی ملی بادی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  عضو هیئت‌مدیره مجتمع صنعتی اسفراین
 •  عضو هیئت مؤسس، عضو هیئت امناء، عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد
 •  مدیر ارتباط علمی دانشگاه و جامعه دانشگاه فردوسی مشهد
 •  عضو هیئت مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت نهامین پردازان توس (دانش‌بنیان)
 •  مسئول هسته کارآفرینی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
 •  رئیس ستاد اینترنشیپ دانشگاه فردوسی مشهد
 •  مشاور در امور تحقیق و توسعه و کیفیت شرکت قطعات اتومبیل ایران
 •  رئیس هیئت مدیره شرکت قطعات محوری خراسان
 •  مشاور در امور تحقیق و توسعه و کیفیت شرکت پارت سازان
 •  عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه فردوسی مشهد
 •  پژوهشگر صنایع دفاع خراسان
 •  مسئول دفتر متالورژی در امور تولید و کیفیت صنایع خودکفایی تبریز

ثبت اختراع:

 • روش جداسازی مواد با فشار بخار كم از مواد چگال در دمای بالا و فشار كاهش يافته
 •    A process of separation of volatile species from condense phases at reduced pressure and high- temperatureW-K. Lu and A. Zabett 1996 US patent pending
 •  دستگاه اندازه‌گيري سرعت سردكنندگي محيط‌هاي كوئنچ 1382.
 •  سامانه پردازش تصویر متالوگرافی 1388.
 •  خالص سازی تری اکسید مولیبدن با استفاده از فرایند مکانوشیمیایی 1393.
 •  فرایند بازیابی هم زمان روی و آهن از غبار کوره فولادسازی به کمک کربن و فروسیلیم به روش پیرومتالورژی 1394.

فعالیت های تدریس:

تدریس در دانشگاه:

 •  كاربرد كامپيوتر در متالورژی- دوره كارشناسی
 •  خواص فيزيكی مواد 2- دوره كارشناسی
 •  خواص مكانيكي مواد 2- دوره كارشناسی
 •  شيمی فيزيك (متالورژی)- دوره كارشناسی
 •  ترموديناميك ( متالورژي)- دوره كارشناسي
 •  استخراج فلزات 1 (توليد آهن و فولاد)- دوره كارشناسی
 •  كنترل كيفی مواد (مديريت كيفيت)- دوره كارشناسی
 •  آزمايشگاه خواص مكانيكی مواد- دوره كارشناسی
 • شكست (خستگی)- دوره كارشناسی‌ارشد
 •  كنترل كيفی پيشرفته (مديريت كيفيت)- دوره كارشناسی‌ارشد
 •  ترمودینامیک پیشرفته- دوره كارشناسی‌ارشد
 • سینتیک پیشرفته- دوره دکتری

تالیفات علمی:

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI):

1- M. A. Moosavi, S. Sahebian, Ahad Zabett, Effects of toughened polyester on fatigue behavior of glass fiber reinforced polyester composite for wind turbine blade, Polymer Composites 

.DOI: 10.1002/pc.25808, 2020

2- N. Nosrati, Ahad Zabett, S. Sahebian, Long-term creep behaviour of E-glass/epoxy composite: time-temperature superposition principle, Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular  Engineering, 2020

3- S. M. A. Haghi, Ahad Zabett, M. Mirjalili, Mechanism of Reduction of Hematite-Magnetite Hollow Cylindrical Pellet by Graphite-Calcium Carbonate Mixture, Metallurgical and Materials Transactions B, 2020

4- S. M. Moosavi Nezhad, Ahad Zabett Thermodynamic Analysis of the Carbothermic Reduction of Electric Arc Furnace Dust in the Presence of Ferrosilicon, CALPHAD, Volume (52), 2016

 5- S. H. Mohammadi, F. Fazeli, Ahad Zabett, Investigation on decomposition behavior of austenite under continuous cooling in vanadium microalloyed steel (30MSV6), Materials and Design, Volume 88, No. 12, 2015

6- Hossein Hemmati, Jalil Vahdati Khaki, Ahad Zabett, The effect of volatile matter of non-coking coal on the reduction of iron oxide at non-isothermal condition, Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Volume (12), No. 3, 2015

7- Hossein Hemmati, Jalil Vahdati Khaki, Ahad Zabett, An Investigation on Devolatilization of Non-coking Coal and Non-isothermal Reduction of Iron Oxide, International Journal of Engineering, Volume (28), No. 1, 2015

8- Seyed Hadi Mohamadi Azghandi, Vahide Ghanooni Ahmadabadi, Ahad Zabett, Modelling of austenite grain growth kinetics in a microalloyed steel (30MSV6) in the presence of carbonitride precipitates, Philosophical Magazine, Volume (94), No. 24, 2014.

9- Mansour zare, Jalil Vahdati Khaki, Ahad Zabett, Fateh Fazeli, Application of Response Surface Methodology to Assess the Combined Effect of Operating Variables on the Direct Reduction of Fe2O3 by Coal Volatiles, Int. J. of Iron & Steel Soc. of Iran, Volume (11), No. 1, 2014

10- A .Shakiba, Jalil Vahdati Khaki, Khatereh Edalati, Ahad Zabett, The Layered Reduction of Hematite (Iron Oxide) Ore by Non-Coking Coal: The Effect of Calcium Carbonate on Reduction, Int. J. of Iron & Steel Soc. of Iran, Volume (10), No. 2, 2013

11- Ahad Zabett, Seyed Hadi Mohamadi Azghandi, Simulation of induction tempering process of carbon steel using finite element method, Materials & Design, Volume (36), 2012-4

12- Ahad Zabett, Wei-Kao Lu, Thermodynamical computations for Removal of alkali halides and lead oxide from electric arc furnace dust, CALPHAD, (32), 2008

13- Ahad Zabett, Alan Plumtree, Microstructural Effects on the Small Fatigue Crack Behaviour of an Aluminum Alloy Plate, Fatigue and Fracture of Engineering Material Structure, Volume (18), 1995-7.

1- شیرین پورحسین، ثمانه صاحبیان، احد ضابط، اثر اصلاح سطح الیاف شیشه بر خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه اپوکسی، مهندسی متالورژی و مواد، جلد 31، دوره1، سال 1398.

2- محسن موسوی¬نژاد، احد ضابط، بازیابی روی از غبار کوره ی قوس الکتریکی به کمک کربن و فروسیلیسیم، مهندسی متالورژی و مواد، جلد 30، دوره 2، سال 1398

3- احد ضابط , حسین حیدری، جواد برادران، مقایسه آماری عمر خستگی فولاد CK45 آهنگری‌شده در شرایط نرماله، کوئنچ و تمپرشده با شرایط کوئنچ و تمپرشده، مهندسی متالورژی و مواد، جلد 21، سال 1389.

4- حمید سازگاران، احد ضابط، بررسی تأثیرات ترکیب شیمیایی، ریزساختار و کسر سطحی آخال ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای CK45، مهندسی متالورژی، جلد 12، 1388.

5- احد ضابط، امیررضا تجدد، دستاوردهای پیاده‌سازی طرح‌های اینترنشیپ در صنعت برق خراسان، صنعت و دانشگاه، جلد 2، 1388.

 مقالات همایش‌های داخلی و خارجی:

1- Ahad Zabett, Reza Irankhah, M. Miri Disfani, Ebrahim Zohourvahid Karimi, M. Hashemi, Fatigue Life of Forged, Hardened and Tempered Carbon Steel with and, The Second Jordanian International Conference of Materials Science and Engineering, 2007-09-03

2- Ahad Zabett, Wei-Kao Lu, Thermodynamical computations for separation of alkali halides and lead oxide from EAF dust, The First Jordanian International Conference of Materials Science and Engineering, 2005-05-03

3- Mohammad Javad Magherbi, Ahad Zabett, Inverse Heat Conduction Problem Using Compact Finite Difference Scheme, First International Conference on Modleing, Simulation and Applied Optimization, 2005-02-01

4- Ahad Zabett, Wei-Kao Lu, Pyrometallurgical Pre-Treatment of EAF Dust at Reduced Pressure, Electric Furnace Conference, 1997-11-09

5- Ahad Zabett, Alan Plumtree, Fatigue Anisotropy in a Wrought Aluminum Alloy, The Fifth International Conference on Fatigue and Fatigue Thresholds, 1993-05-03

 

 

1- مرتضی عابد، احد ضابط، بررسی اثر دمای آستنیته و سرعت سردشدن بر خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی وانادیم-تیتانیم دار، دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران، 30/10/1392

2- امیر شاهپسندی، احد ضابط، بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی مواد کربنی بر مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی مجتمع صنعتی فولاد خراسان، اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران، 17/8/1391.

3- سیده فاطمه شمس، جلیل وحدتی خاکی، احد ضابط، تاثیر عوامل گاززای کربنات کلسیم و سلولز در تولید فوم کامپوزیتیTiC/Al2O3 به روش سنتز احتراقی، اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران، 17/8/1391.

4- احد ضابط، سید مرتضی حسینی، پویا ولی زاده، کنترل کیفیت خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده توسط الیاف شیشه به کار رفته در ساخت پره های توربین بادی، اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی، 2012-10-17

5- حمید سازگاران، احد ضابط، بررسی تاثیرات مقدار گوگرد و آخال‌ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI 1045 در فرآیند تراشکاری، دومین همایش ملی مکانیک، 2012-02-22

6- اعظم رسولی، محمد مزینانی، احد ضابط، بررسی تأثیر ریزساختار اولیه بر کسر حجمی و مورفولوژی فاز مارتنزیت در فولاد دوفازی، چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران، 2010-11-15

7- اعظم رسولی، محمد مزینانی، احد ضابط، بررسی خواص کششی و شکست فولاد دو فازی تولید شده با عملیات آنیل میان بحرانی ، چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران، 2010-11-15

8- احد ضابط، فهیمه سادات تیموری طوفال، معین علائی، بررسی پارامترهای ریزساختاری فولاد میکروآلیاژی30MSV6 با استفاده از روش پردازش تصویری و مقایسه آن با روش سنتی , چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران، 2010-11-15

9- سیدرضا علمی حسینی، احد ضابط، بررسی تأثیر سرعت سردکنندگی روغن های عملیات حرارتی بر سختی و ساختار فولاد 1191/1 DIN، چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران، 2010-11-15

10- مرتضی میری دیسفانی، غلامرضا ابراهیمی، محمد مزینانی، احد ضابط، بررسی تأثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر سینتیک تبلور مجدد استاتیکی در فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار 30MSV6 ، چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران، 2010-11-15

11- مرتضی میری دیسفانی، محمد مزینانی، غلام رضا ابراهیمی، احد ضابط، بهینه سازی ریزساختار فولاد میکروآلیاژی 36MnVS6 در فرایند کار گرم، یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، 2010-10-19

12- حمید سازگاران، احد ضابط، بهنام معتکف ایمانی، بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI 1045 بر اساس نیروی برشی و زبری سطح، یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، 2010-10-19

13- مرتضی میری دیسفانی، محمد مزینانی، غلامرضا ابراهیمی، احد ضابط، بهینه سازی ریزساختار فولاد میکروآلیاژی 30MSV6در فرآیند کارگرم، یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، 2010-10-19

14- مرتضی میری دیسفانی، غلامرضا ابراهیمی، محمد مزینانی، احد ضابط، تاثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر سینتیک فرآیند تبلور مجدد استاتیکی در فولاد میکروآلیاژی 30MSV6، چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته‌گری ایران، 2010-10-08

15-  حمید سازگاران، احد ضابط، بهنام معتکف ایمانی، بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI1045 توسط تراشکاری با ابزارهای HSS و ابزارهای اینزرتی HZ15، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، 2010-03-01

16- حمید سازگاران، احد ضابط، بهنام معتکف ایمانی، تاثیر خواص مکانیکی و ریزساختار بر قابلیت ماشینکاری فولادهای AISI 1045، سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران، 2009-11-17

17- حامد الداغی، احد ضابط، مرتضی عابد، حامد ناجی ابهری، بررسی اثر دمای پیشگرم، سرعت سردکردن و تغییر فرم بر خواص مکانیکی و چقرمگی شکست فولاد میکروآلیاژی 30MSV6، سومین همایش مشترک انجمن علمی ریخته گری ایران و انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران، 2009-11-17

18- احد ضابط، امیررضا تجدد، دستاوردهای پیاده سازی طرح های اینترنشیپ در صنعت برق خراسان، کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت، 2009-02-17

19- حمید سازگاران، احد ضابط، بررسی تاثیرات ترکیب شیمیایی، ریزساختار و کسر سطحی آخال‌ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای CK45، دومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران، 2008-11-18

20- محمد مقیمان، محمد خاوری، احد ضابط، اثر احتراق سوخت ها بر کاهش مصرف انرژی الکتریکی در کوره قوس الکتریک، دومین کنفرانس احتراق ایران، 2008-02-12

21- احد ضابط، سیدرضا علمی حسینی، روح اله چالاکی، طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری سرعت سردکنندگی روغن های کوئنچ، هفتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، 2003-10-13

به مجموعه بزرگ نیرو کالا بپیوندید

نیرو کالا بانک جامع نیروگاه ها ، شرکت ها و متخصصین حوزه برق و انرژی