فلنچ پمپ‌هاي آب گردشي

   
فلنچ پمپ‌هاي آب گردشي   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
  در بدنه پمپ‌هاي آب گردشي واحدهاي بخار نيروگاه در قسمتي که پروانه روي محور نصب مي‌شود اين فلنچ قرار دارد که قسمت داخلي آن انحناي مخصوص دارد و با مهره سر محور پمپ و با حرکت آکسيالي آن ميتوان پروانه را دقيقاً در داخل اين فلنچ در محل مناسب قرارداد تا از هر گونه ورود آب از لبه هاي بيروني پروانه جلوگيري گردد . در نمونه‌هاي اصلي ، اين فلنچ از چدن ساخته شده بود که با بررسي و تحقيق مشخص گرديد با توجه به ‌اينکه سايش و خوردگي اسيدي و قليائي در قسمت داخلي اين فلنچ بيش از جاهاي ديگر است ، مواد اوليه 316 مناسب اين شرايط مي باشد . لذا با پيگيري صنايع داخلي ، سرانجام اين قطعه با وزني حدود 325 کيلوگرم توسط شرکت پولادسازان اصفهان ساخته و هم اکنون در واحدهاي بخار اين نيروگاه مورد بهره‌برداري قرار دارد :توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق منتظر قائم  
شركتهاي سازنده شركت فولاد سازان صفه اصفهان  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: