محور فيد واتر پمپ

   
محور فيد واتر پمپ   نام قطعه
feed water pump shaft Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
  قطعه‌ فوق در فيد واتر پمپ‌هاي 4HMTA – 11 سيکل ترکيبي نيروگاه کاربرد دارد . تعداد 10عدد پروانه با ريفيوزرهاي مربوطه و 1 عدد بالا نسينگ درام روي اين محور نصب شده و در داخل پوسته قرار ميگيرد و قطعات جانبي ديگري چون مجموعه مکانيکال سيل‌ها در طرفين پمپ و ... و همچنين سنسورهاي راديال واکسيال جهت محافظت از پمپ در حين کار روي اين محور نصب ميگردد .جنس قطعه از آلياژASTMA276T410  ساخته شده است . با توجه به سخت گيريهاي زياد جهت تحويل قطعات مورد نياز از سوي کشورهاي سازنده خارجي و صرف مدت زمان زياد جهت تحويل قطعه و پرداخت هزينه‌هاي گزاف ، اين نيروگاه تصميم به ساخت قطعه فوق در داخل کشور با مشابه خارجي آن گرفت . اين قطعه توسط شرکت صنعتي خداش ساخته و به بهره‌برداري رسيده است
:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق منتظر قائم  
شركتهاي سازنده شركت خداش  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: