بالانسينگ اسليو

   
بالانسينگ اسليو   نام قطعه
Balancing Slave Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
  اين قطعه در فيد واتر پمپ‌هاي (Feed Water Pump) مدل 4HMTA – 11 سيکل ترکيبي نيروگاه کاربرد دارد . وظيفه‌ اين قطعه به همراه قطعه ديگري به نام بالانسينگ درام Balancing Dram ايجاد نيروي تعادل محوري ميباشد . جنس اين قطعه از آلياژ AISI 420 ساخته شده است . با توجه به مشکلات عديده‌اي که در حال حاضر جهت تهيه ‌اين قطعه از خارج کشور وجود دارد و مستلزم زمان و هزينه‌هاي زيادي ميباشد ، اين نيروگاه با مطالعات و بهره‌گيري از تجربيات کارکنان خود، پيشنهاد ساخت داخل را پيگيري و در نهايت توسط شرکت صنعتي خداش از طريق مهندسي معکوس ساخته و تحويل گرديد و هم اکنون نيز در واحدهاي اين نيروگاه مورد بهره برداري قرار دارد. :توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق منتظر قائم  
شركتهاي سازنده شركت خداش  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: