پروانه C.W.P.

   
پروانه C.W.P.   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
  قطعه مذكور در پمپ‌هاي برج خنك‌كن نصب بوده و وظيفه آن پمپ كردن آب به سمت كندانسور مي‌باشد . جنس قطعه برنز فسفردار بوده ،‌ روش كار ريخته‌گري بوده و سپس ماشين‌كاري بر روي آن انجام مي‌گيرد. زواياي پره‌هاي پروانه بسيار مهم و حساس بود كه پس از سختي‌هاي زياد توفيق توليد آن در داخل كشور دست داد.، شركت سازنده، مدل‌سازي بن مي‌باشد . :توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق بعثت  
شركتهاي سازنده كارگاه صنايع مدل سازي بن  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح تعويض قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي مهندسي معكوس  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: