چک والوهای سوخت و پرژ گازوئیل و قطعات داخلی آنها

   
چک والوهای سوخت و پرژ گازوئیل و قطعات داخلی آنها   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
  :توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت نيروگاههاي گازي خراسان  
شركتهاي سازنده گروه مهندسی آریا صنعت  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم توربين گاز   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح تعويض قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي مهندسي معكوس  
تعداد مورد نياز در هر واحد بين 10 تا 15   تعداد مورد نياز در سال بين 10 تا 15
فرايند اصلي ساخت ساير   مدت زمان ساخت 45 روز  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: