یاتاقان ژورنال بویلر فید پمپ

   
یاتاقان ژورنال بویلر فید پمپ   نام قطعه
journal bearing Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

یاتاقان ژورنال فوق مربوط به پمپ های تغذیه آب بویلر میباشند.

خلاصه پروسه ساخت بدین صورت است که ایتدا پروفیل شفت توپر از جنس S25C  خریداری شد و با عملیات دقیق تراشکاری قطعه ساخته و جهت بابیت ریزی ارسال و عمیلیات ماشین کاری نهایی انجام شد.

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح  
شركتهاي سازنده کارگاه تولیدی و صنعتی طراحان همدان  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه توریشیما ژاپن  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح تعويض قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي مهندسي معكوس  
تعداد مورد نياز در هر واحد كمتر از 5   تعداد مورد نياز در سال كمتر از 5
فرايند اصلي ساخت فورج شعاعي   مدت زمان ساخت 45 روز  
عمر اسمي   5  ساعت   ميزان كاركرد واقعي 5  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي: اسماعیل افشار      
  سمت: دبیر کمیته ساخت داخل و تحقیقات