پمپ تزریق اسید

   
پمپ تزریق اسید   نام قطعه
Acid Dosing Pump Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

کلیه قطعات پمپ مذکور(بدنه ُچک ولو گلند پشت پکینگ و...) باید درمقابل اسید سولوفوریک غلیظ مقاومت شیمیایی داشته باشند.

این قطعات تماما در داخل بازسازی شده اند.

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح  
شركتهاي سازنده کارگاه تولیدی و صنعتی طراحان همدان  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه OMG ایتالیا  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح بازسازی قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي مهندسي معكوس  
تعداد مورد نياز در هر واحد بين 5 تا 10   تعداد مورد نياز در سال كمتر از 5
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت 45 روز  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي: اسماعیل افشار      
  سمت: دبیر کمیته ساخت داخل و تحقیقات