اسکرو پمپ های تغذیه سوخت نیروگاه

   
اسکرو پمپ های تغذیه سوخت نیروگاه   نام قطعه
Tripple-screw pump kit Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

اهمیت اسکرو پمپ های تغذیه سوخت در نیروگاه ها و سایر تاسیسات صنعتی بر همه کارشناسان فن روشن است

 فشار و دبی بالا در مقابل حجم کم از ویژگیهای این نوع پمپ هاست

در مقابل  دقت ابعادی بالا و انحناهای ویژه مقاطع تولید آنرا با روشهای معمول غیر ممکن مینماید لذا تجربات طراحی و  ساخت بهمراه سخت افزارهای ویژه ساخت در شرکت مهندسی پولادزمین این مهم را میسر ساخته است .

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق نيروگاه زرند  
شركتهاي سازنده شركت مهندسي پولاد زمين  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه Alweiler  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح تعويض قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي مهندسي معكوس  
تعداد مورد نياز در هر واحد كمتر از 5   تعداد مورد نياز در سال بين 10 تا 25
فرايند اصلي ساخت ساير   مدت زمان ساخت 6 ماه  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: