دیفیوزر های مشعل ها

   
دیفیوزر های مشعل ها   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
  :توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق هرمزگان  
شركتهاي سازنده بخار صنعت آتیه ,شركت بهينه آراء سپاهان  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم سوخت رساني، انبارش، احتراق   سيستم فرعي سيستم سوخت مايع  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: