اسليو پمپ آب خنك كن اصلي

   
اسليو پمپ آب خنك كن اصلي   نام قطعه
Sleeve of Cooling Water Pump Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

بوش محافظ شفت پمپ اصلي آب خنك كن واحد مي باشدكه پكينگهاي پمپ روي آن نصب مي گردد 

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان  
شركتهاي سازنده شركت خداش  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه KSB آلمان  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح تعويض قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: