اكسپنشن داكت هواي بويلر

   
اكسپنشن داكت هواي بويلر   نام قطعه
Expansion Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

بدليل فرسودگي ونشتي هوا از اين ناحيه اين قطعه در شركت ارتعاشات صنعتي اراك ساخته و مدت 4سال از زمان نصب آن مي گذرد كه تا كنون مشكلي مشاهده نگرديده است  .

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان  
شركتهاي سازنده شرکت ارتعاشات صنعتی اراک  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه Borsig  
   
           
 
     
 
           
سيستم بويلر   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح تعويض قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: