پین درایو سیستم اندازه گیر سرعت در تقسیم گر سوخت مایع سیستم سوخت رسانی توربین گازی

   
پین درایو سیستم اندازه گیر سرعت در تقسیم گر سوخت مایع سیستم سوخت رسانی توربین گازی   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

OD 19  ID 13.5  L 65.15

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي  
شركتهاي سازنده بهساز صنیع سیستم  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم توربين گاز   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: