سيل رينگ 1و2 توربين

   
سيل رينگ 1و2 توربين   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
  شرايط کارکرد : سيل مسير هواي داغ خروجي توربين ماده اوليه : 26NiCrMoV145 محل کاربرد : سيل رينگ ديسک هاي 1و2 توربين شرح : با توجه به اينکه در حين تعميرات اساسي واحدهاي اين نيروگاه (بعد از گذشت 30000 ساعت کارکرد) مشاهده گرديد به علت سايش ، لقي مجاز سيل رينگ‌هاي توربين با blade disk مربوطه از بين رفته و اين سيل رينگ‌ها خارج از رنج شده‌اند و نيز به علت عدم پيش‌بيني اين سيل‌ها در لوازم يدکي ، تأمين آنها از منابع خارجي زمان و هزينه زيادي را متحمل مي‌نمود که همين امر منجربه بروز تأخير در تعميرات اساسي تعدادي از واحدهاي اين نيروگاه شد و لذا نياز به ساخت اين قطعات در داخل کشور احساس گرديد . از آنجا که اين قطعه جزء قطعات حساس مسير داغ توربين محسوب مي‌گردد با تأييد دفتر فني توليدشركت برق منطقه‌اي تهران و با توجه به امکانات مجتمع فولاد آلياژي اصفهان در توليد قطعات فورج ، ساخت اين سيل رينگ‌ها به اين شرکت واگذار گرديد . هم اکنون سيل رينگ رديف 1و 2 توربين‌هاي اين نيروگاه به ميزان 4 عدد در اين مجتمع در حال ساخت بوده و تا 2 ماه آينده قابل تحويل مي‌باشد . با توجه به در اختيار بودن نقشه‌ها و مراحل توليد و توانايي اين شرکت ، مشکل خاصي تا کنون متوجه توليد اين قطعات نشده است و به همين علت امکان توليد اين قطعات بصورت توليد انبوه ميسر مي‌باشد . :توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق دماوند  
شركتهاي سازنده مجتمع فولاد آلياژي اصفهان  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم توربين گاز   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح تعويض قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي مهندسي معكوس  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: