شیلنگ قابل انعطاف مسیرهوای سرویس به شیشه چشمی دریچه بازرسی کوره بویلرواحد بخار

   
شیلنگ قابل انعطاف مسیرهوای سرویس به شیشه چشمی دریچه بازرسی کوره بویلرواحد بخار   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

OD47.6  ID 30.3  L 1600  WITH TWO BSPT 1.5" PORT  SUS 304&SS 41

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي  
شركتهاي سازنده شرکت ارتعاشات صنعتی ایران  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم بويلر   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: