پوسته شير برقي كنترل سطح مخزن بتني آب

   
پوسته شير برقي كنترل سطح مخزن بتني آب   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

با توجه به ميزان آسيب ها و تعدد خرابي ها عمليات ساخت قطعات، از روش مهندسي معكوس و بهينه سازي مواد و آلياژهاي مصرفي و حتی در برخي موارد تغيير در ابعاد و مكانيزم كار موجب صرفه جويي هاي اساسي در هزينه هاي تأمين تجهيزات خصوصاً قطعات وارداتي و هم در زمينه هزينه هاي بهره برداري جاري گرديده است

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان  
شركتهاي سازنده شرکت مديريت توليد برق كرمان  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: