فنر سيفتي والو مسير بخار هيتر 5

   
فنر سيفتي والو مسير بخار هيتر 5   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 
با تعيين سختي و جنس نمونه اصلي فنر سيفتي والو هاي بخار، اقدام به تعيين مفتول مورد نياز براي ساخت
اقدام به ساخت آن شد. (D/d فنر گرديد و سپس با اعلام نسبت قطر فنر به مفتول (نسبت

 

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق توس - مشهد  
شركتهاي سازنده شركت مديريت تولید برق طوس  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم مبدل حرارتي   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: