سيت و استيم كنترل ولو ريسيركوله B.F.P

   
سيت و استيم كنترل ولو ريسيركوله B.F.P   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
  آلياژ خاص اين قطعه باعث دوام كاري آن در زمان سرويس مي شود ، ساخت اين قطعه توسط شركت وحدت نيرو صنعت با طي مرحل جوشكاري و تراشكاري انجام شده است و با موفقيت در واحد تست و استفاده شده است . :توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق بعثت  
شركتهاي سازنده وحدت نيرو صنعت  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: