فيلتر برنرهاي سوخت مايع( مازوت )

   
فيلتر برنرهاي سوخت مايع( مازوت )   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 
فيلتر برنرهاي سوخت مايع يكي از قطعات حساس مي باشد كه در اثر گرفتگي فيلتر باعث كاهش ورود سوخت به
برنر و كاهش بار واحدها مي گردد لذا با پي گيريهاي انجام شده و ساخت چند نمونه با مش هاي متفاوت از جنس
استيل و تست هاي لازم ، يكي از فيلترها با مش غلاف بيروني 25 و مش داخلي فيلتر 30 تائيدگرديد و تعداد 200
عدد در كارگاه فيلتر سازي مرادي ساخته و تحويل گرديد.

 

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق توس - مشهد  
شركتهاي سازنده شركت مديريت تولید برق طوس  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم بويلر   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: