طراحي و ساخت چرخ دنده كرانويل پينيون

   
طراحي و ساخت چرخ دنده كرانويل پينيون   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

جهت استفاده در برج خنك تر ، در نتيجه نياز نيروگاه به كرانويل پينيون‌هاي گيربكس فن برج خنك كن ، نسبت به سفارش و ساخت 3 ست كرانويل پينيون  اقدام شد كه اين قطعات ساخته شده پس از 45 روز آماده و نصب شد و هم اكنون 3 سال از كاركرد قطعات مزبور مي‌گذرد .

-     فشار روغن :  bar1

-     جنس : vcn200

 

 
:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت  
شركتهاي سازنده تراشكاري اخوان  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم توربين بخار   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي: رسول بلالي      
  سمت: كارشناس دفتر فني