هادي پمپ تغذيه

   
هادي پمپ تغذيه   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

-     جنس : چدن

شرايط كاركرد :

-     دما : 180 درجه

-     فشار : bar60

سازنده : آقاي محمد علي‌پور تكنيسين تعميرات مكانيك نيروگاه طرشت 

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت  
شركتهاي سازنده شركت مدبر فانوس دريا  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح Null   نحوه كسب تكنولوژي Null  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي: رسول بلالي      
  سمت: كارشناس دفتر فني و برنامه ريزي