شفت بوستر پمپ آب تغذيه

   
شفت بوستر پمپ آب تغذيه   نام قطعه
Booster Pump Shaft Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

مشخصات مكانيكي شفت :

Absorbed Power/driving shaft :

- in working temp : 172 Kw

- in cold water = 193 Kw

Rated Speed =1490

Dimension : L=1037 mm &  Ø max = 93 mm

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي  
شركتهاي سازنده شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور,شركت پارس مهد نيرو  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه Bergeron  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح تعويض قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي مهندسي معكوس  
تعداد مورد نياز در هر واحد كمتر از 5   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت ساير   مدت زمان ساخت 3 ماه  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  1037   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي: سعيد آخسمه      
  سمت: كارشناس دفتر فني