شفت پمپ آب تغذيه

   
شفت پمپ آب تغذيه   نام قطعه
Feed water pump shaft Part Name
4 Part No.
FM 9-15 Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
 

مشخصات مكانيكي شفت :

Absorbed Power/driving shaft :

- in working temp : 5267 Kw

- in cold water = 5931 Kw

Rated Speed =6626 rpm

Dimension : L=1854 mm &  Max Ø = 100 mm

 

:توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي  
شركتهاي سازنده شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور,شركت پارس مهد نيرو  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه S.A.Bergeron  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح تعويض قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي مهندسي معكوس  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت ساير   مدت زمان ساخت 3 ماه  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  1854   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي: سعيد آخسمه      
  سمت: كارشناس دفتر فني