بوش محافظ محور پمپ کندانس

   
بوش محافظ محور پمپ کندانس   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
  در نیروگاه توس به ازای هر واحد دو دستگاه کندانسیت پمپ نصب است که یک دستگاه به طور دائم در مدار بهره برداری قرار دارد و پمپ دوم به صورت آماده می باشد. به دلیل جلوگیری از آسیب رسانی به محور که دارای قیمت بالایی است از بوش محافظ محور به عنوان قطعه فدا شونده استفاده می شود. ساخت این بوش­ها در چند سال گذشته در دستور کار نیروگاه قرارداشته و نتایج آن مطلوب بوده است.هم­چنین با ساخت بوش محافظ محور کندانسیت پمپ ، علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور ، حدود ده هزار یورو صرفه جویی ارزی به همراه دارد. :توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق توس - مشهد  
شركتهاي سازنده پولادساپايورتوس  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم پمپ   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح تعويض قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي مهندسي معكوس  
تعداد مورد نياز در هر واحد بين 10 تا 25   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: