تيوب شيت هيترهاي فشارقوي

   
تيوب شيت هيترهاي فشارقوي   نام قطعه
Part Name
Part No.
Drawing No.
KKS code
TMC code
دانلود فايل نقشه محصول
 
  تيوب شيت هيترهاي فشارقوي با تناژ فورج 7 تن و ضخامت 400 ميلي متر براي اولين بار دركشور مطابق با طرح و نظارت دفتر تحقيقات و ساخت داخل معاونت مهندسي وبرنامه ريزي نيروگاه و مشاركت شركتهاي فولاد آلياژي اصفهان – شركت دقت آزمون آريا و شركت پتروگستر از مرحله آهنگري گرم تا پوشش اينكونل و سوراخكاري و ماشينكاري نهائي ساخته شده است. :توضيحات  
 
           
 
     
     
 
            
كارفرما شركت مديريت توليد برق شازند اراك  
شركتهاي سازنده مجتمع فولاد آلياژي اصفهان, شرکت دقت آزمون آریا,شرکت پتروگستر اراک  
مشاور و ناظر                             
سازنده اوليه  
   
           
 
     
 
           
سيستم مبدل حرارتي   سيستم فرعي بدون سيستم فرعي  
نوع طرح تعويض قطعات فرسوده   نحوه كسب تكنولوژي مهندسي معكوس  
تعداد مورد نياز در هر واحد Null   تعداد مورد نياز در سال Null
فرايند اصلي ساخت Null   مدت زمان ساخت Null  
عمر اسمي    ساعت   ميزان كاركرد واقعي  ساعت                              
ابعاد  طول  0   عرض 0    ارتفاع 0   ميلي متر   وزن 0  KG  
           
 
     
     
 
 ارتباط با مدير پروژه نيروگاه
           
  نام و نام خانوادگي:      
  سمت: