نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: شينه ژنراتور    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شركت رشد صنعت نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: شينه ژنراتور    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شرکت تعميرات نيروگاهي ايران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: شينه ژنراتور    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شرکت تعميرات نيروگاهي ايران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: حفاظت ژنراتور 7TN31 220to24DC    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: كالا الكتريك فجر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: تقويت كننده خروجي    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: كالا الكتريك فجر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: پل پوزيشن    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: كالا الكتريك فجر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: MASTER MODULE کارت الکترونیکی مربوط به سیستم نمایش دمای سیم بندی استاتور ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: آرمان پیشرو صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شینه های ژنراتور    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: گروه صنعتی فن ژنراتور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت پيستون كنترل والو سرو موتور    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: شينه هاي ژنراتور    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: گروه صنعتی فن ژنراتور    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: اكسايتر واحد گازي فيات    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شركت رشد صنعت نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيل‌هاي ژنراتور واحد ميتسوبيشي    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شركت همكار توربين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق قم    
مشخصات فني
     نام قطعه: Rewinding استاتور الكتروموتور 5 مگاوات FDF    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شركت رشد صنعت نيرو    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: روتور الكتروموتور 5MW مربوط به FDF    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شركت رشد صنعت نيرو,شركت توربوژنراتور شاهرود    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت الكترو موتور C.W.P    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: نوين صنعت هما    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: اويل دفكتور ژنراتور    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها