نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: ساخت 24 عدد استیم کویل بویلر نبروگاه بندر عباس    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: مکانیک سیالات    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: Remote Drum Level Indicator    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: سامان انرژی    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: carbon ring with spring    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: پترولیان فیدار    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لوله هاي اكونومايزر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: بخار صنعت آتیه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: اكسپنشن داكت هواي بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی اراک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل اسپري واتر دي سوپر هيتر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق لوشان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ والو دستی ایزوله والو (های رنج) سطح درام بویلر در واحد بخار    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: صنایع شهید شاه آبادی (صنام)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: انوسه انبساط آکاردیونی مربوط به مسیر ورودی و خروجی هدر های اصلی اکونامایزر فشار بالادر بویلر سیکل ترکیبی    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فانوسه انبساط آکاردیونی مربوط به مسیر ورودی و خروجی هدر های اصلی اکونامایزر فشار پایین در بویلر سیکل ترکیبی    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شیلنگ قابل انعطاف مسیرهوای سرویس به شیشه چشمی دریچه بازرسی کوره بویلرواحد بخار    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: مکانیزم لیمیت سوئیچ های دایورتر دمپر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق كرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات مختلف Air Heater    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت كيميا تراش جنوب    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: کولر بخار و هیتر شیمیایی استارت بویلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت صبا آفرین    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: تجهیزات مربوط به استارت بویلر نیروگاه اول    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت مهندسي لويد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: فلاکسیبل مشعلها    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت توليدي بازرگاني ابتكار    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: خورشيدي سر مشعل مازوت    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق بیستون    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل هوای مشعل ها    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق بیستون    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: استیم اير پري هيتر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق بیستون    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: بسکت ژانگستروم    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق بیستون    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت قطعات داخلي سيفتي والو سوت بلوئر بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر برنرهاي سوخت مايع( مازوت )    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت ديسك آب بندي و استم تاپت والو سوت بلوئر بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيلندر و پيستون و محور و رينگ هاي پيستون كنترل والو    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيت و ديسك و بوشن راهنما والو فشار شكن سوت بلوئر بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: استيم اير هيتر ثانويه شماره 1 و 2 بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت برنا صنعت توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ديفيوزر (سويرلر) مشعل هاي بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت پانل هاي واتروال و ديواره مشعل هاي بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: بخار صنعت آتیه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: باندل هاي U شكل المان هاي ري هيت گرم بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت مهندسي لويد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شیلنگ های استنلس استیل انعطاف پذیر مسير سوخت گاز و مازوت مشعل ها    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی اراک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: اتصالات انعطافي هدرهاي بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: ارتعاش گستر پیمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: اتصالات انعطاف پذير فولادي كانال هاي دود و هواي بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی اراک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لوله هاي فين دار اكونومايزر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: دقيق كاوه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: بسكت هاي سرد و گرم يانگستروم    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: آيسان تهويه,بخار صنعت آتیه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سر مشعل هاي گاز    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: جعبه دنده کامل سوت بلوئر متحرک بویلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: بسكتهاي لعابدار رديف سرد ايرهيتر نيروگاه    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت مهندسی لعاب تهران نوین    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت دمپرهاي هواي مسير دود و هوا    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: شافت و غلاف و سیل هوای سوت بلوئر کوره    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: کاور بوش اسلیو گیربکس متحرک سوت بلوئر کوره    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: بست سيني درام    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت گیربکس سوت بلوئر لانگسترم    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت اکسپنشن های بویلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: ارتعاش گستر پیمان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: نردباني اير هيتر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: نوين صنعت هما    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: چشمي ديدباني بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: پاپت ولو سوت بلاور بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: كارگاه صنايع مدل سازي بن    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها