نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: شافت كامل اكسسور F9 (ساخت و بازسازي)    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: درایور و فیوز مکانیکی پمپ اصلی روغن توربین گاز    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: پایه توربین بادی کهک    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا,مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا    
  كارفرما:شرکت مدیریت تولید برق زنجان    
مشخصات فني
     نام قطعه: جعبه دنده كامل سوت بلوئر متحرك بويلر    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: كرانويل و پينيون گيربكس يانگستروم    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی آلکان ماشین,شركت بين المللي بهكيا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات و چرخدنده گيربكس ولو ها    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت گيربكس فن هاي برج خنك كن    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: آلكان ماشين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت پينيون گيربكس فن هاي برج خنك كن    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: آلكان ماشين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: گيربكس فن هاي برج خنك كن واحد هاي بخار    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: آلكان ماشين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده برنز اويل سپريتور    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: بوش هزار خار كوپلينگ هيدروليكي نيروگاه توس    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده گيربكس برج خنك كننده    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: جفت چرخ دنده پله اول گيربكس برج خنك كن    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان - ايرانشهر    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده پله دوم گيربكس برج خنك كن    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق سيستان و بلوچستان - ايرانشهر    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ­دنده های کامل جعبه دنده برج های خنک­کننده خشک( ACC )    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت چرخدنده سازان توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت كوپلينگ F.D.Fan & G.R.Fan    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: صنايع دنده ايران    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده پمپ روغن هيدروليك كوپلينگ F.W.Pump    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: صنايع دنده ايران    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها