نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: رادياتور ديزل اضطراري    
  سيستم : ديزل ژنراتور و سيستم D.C    
  سازنده: هامون مبدل    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها