نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: جداساز (سپریتور)رطوبت از هوا    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر هوای ورودی به کمپرسور پیستونی کمپرسورخانه واحد بخار    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: فیلتر نوین    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سوپاپ های کمپرسور هیدروژن    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق بیستون    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيت سوپاپهاي خروجي مرحله 1 و 2 كمپرسور هواي كنترل    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: شركت پولاد سا پايور توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: پيستون هاي LP كمپرسورهاي اصلي هوا    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: un loader كمپرسورهاي اصلي هوا    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: گسكت الكترولايزر هيدروژن سازي    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: پيستون كمپرسور H2    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: پتساکو (پترو سازه تدبير گستر)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیت سوپاپ­های خروجی مرحله 1 و2 کمپرسور هوای کنترل    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: پولادساپايورتوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سرسیلندر گاز کمپرسور هیدروژن سازی    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: مشاوره صنعتي بازرگاني مهندس خرمي    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها