نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: تجهيزات پوسته اگزوز توربين بخار و تجهیزات انتقال بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري - اصفهان    
مشخصات فني
     نام قطعه: کیسینگ بویلرهای بازیاب حرارتی نیرو گاه سیکل ترکیبی شیروان    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت نيروگاههاي گازي خراسان    
مشخصات فني
     نام قطعه: داكت هاي سيستم هواي ورودي واحد دوم نيروگاه دماوند    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: اتصالات آكاردئوني    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: C.P.U. کارت الکترونیکی درواحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: درخش الکترونیک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر شات آف والو مازوت در طبقه مشعلهای بویلر واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ديلمان فيلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر المنت درایر کمپرسور کمپرسور خانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ديلمان فيلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر کارتریج روغن تصفیه کننده روغن توربین بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ديلمان فيلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: EFD کارت الکترونیکی در واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شعله بین واحد گازی    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: کارت الکترونیکی سیستم کنترل رکتیفایر هیدروژن سازی واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: خار شرود مرحله دوم توربین گازی    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فلوتینگ سیل ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پیچ تمام رزوه مربوط به ابزار مخصوص کالیبراسیون فلوترانسمیتر مازوت در واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: FAPکارت الکترونیکی مربوط به سیستم واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: c.p.u. کارت الکترونیکی درواحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات سوپاپ کمپرسور های هوای پیستونی کمپرسورخانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بازرگانی تالی الکتریک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیت پلیت سوپاپ فشار بالای کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بازرگانی تالی الکتریک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: چانل سایز کوچک سوپاپ فشار بالای کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بازرگانی تالی الکتریک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: چانل سایز بزرگ سوپاپ فشار پایین کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بازرگانی تالی الکتریک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: چانل سایزمتوسط سوپاپ فشار پایین کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بازرگانی تالی الکتریک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: چانل سایزکوچک سوپاپ فشار پایین(چانل سایزبزرگ سوپاپ فشار بالای) کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بازرگانی تالی الکتریک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: TAI کارت الکترونیکی مربوط به سیستم ای اچ سی درواحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: آرمان پیشرو صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات کامل گیربکس والو    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت فولادريزان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: Segment    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: پویا فن نیرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: Turning Gear    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت فولادريزان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات گيربكس جرثقيل هاي سقفي سالن توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق كرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: کالک توربین    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت صنعتي نيرو پالايش    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل استریپ توربین    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت صنعتي نيرو پالايش    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: پوسته سروموتور كنترل والو توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ رابط سروموتور و كنترل والو توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: روتور شتابگير    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخدنده انتقال دور شتابگير توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت ياتاقان هاي شتابگير توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخدنده رابط گيربكس ليميت سوئيچ سوت بلوئر ثابت    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ياتاقان تراست ترنينگير پمپ اصلي روغنكاري توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: پيستون سرو موتور كنترل والو توربين فشار قوي    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: لوله خرطومي سيل هواي جي آر فن بويلر    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت واشر آبندي سرنازل برنرهاي سوخت مايع    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده سر جلوي گاورنر توربين و سر جلوي محدود كننده شتاب توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت كيسينگ ياتاقان تراست توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت ساختار ياتاقان سايا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت ياتاقان شماره 4 توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت ساختار ياتاقان سايا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: طراحي و ساخت چرخ دنده كرانويل پينيون    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: تراشكاري اخوان    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيل پليتهاي دايورتر دمپر    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت همكار توربين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: بولت هاي كوپپلينگ توربين هاي فشار ضعيف    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شرکت تعميرات نيروگاهي ايران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: بولت هاي توربين فشار ضعيف (LP)    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت همكار توربين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساپورت رينگ نازل مرحله اول    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت بازرگاني مس سرچشمه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق جنوب فارس    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت هیدرو توربین    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيل‌هاي LP SHAFT توربين بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شرکت مهندسی سامان رهاورد    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق قم    
مشخصات فني
     نام قطعه: اتصالات پوسته هاي توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت پيچ مهر سازان صنعتي    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: سنترال شفت    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره های چرخ کورتیس متحرك رديف اول و دوم    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ماشين سازي برادران همتي    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره های چرخ کورتیس ثابت    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ماشين سازي برادران همتي    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر مکانیکی شانه ای تصفیه روغن توربین    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: كرير و لاينر ياتاقان ژورنال شماره يك توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات ترنينگير    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل پليت رديف دوم توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل پليت رديف اول توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده‌هاي گيربكس اكسايتر    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: استريپ سيل توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: پكينگ سيل توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها