نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: بدنه اکچوئیتور کنترل high range ولو فیدواتر    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: کارگاه تولیدی و صنعتی طراحان همدان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح    
مشخصات فني
     نام قطعه: بدنه والو دیافراگمی    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیت متحرک سفتی والو بویلر    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساقه و سیت متحرک کنترل والو توربین گاز    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: کوپلینگ برنجی والو های موتوری    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: انواع پكينگ    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: بافت هاي نسوز پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلترهاي صنعتي    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: پرگاسيران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ شیردروازه ای 5اینچ کلاس1500    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: صنایع شهید شاه آبادی (صنام)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: صنایع شهید شاه آبادی (صنام)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: صنایع شهید شاه آبادی (صنام)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شیر بای پاس فشار بالای توربین بخار    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: STEM شیر بای پاس فشار بالای توربین بخار    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پیچ مخصوص سیستم سیل هوای پلانجر والو اضطرای توقف هوای بریکر پست واحد بخار    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: Expansion joint    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: ارتعاش گستر پیمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات والو    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: یاسا صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: پوسته شير برقي كنترل سطح مخزن بتني آب    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق كرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ شير برقي    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق كرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات كامل 'گيربكس والو    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت فولادريزان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: بوبين 220 و 48 ولت دي سي و شير سلونوئيد والو    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده اكچوايتور    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت چرخدنده بيروني محرك ترك سوئيچ والوهاي آئوما    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت انواع اورينگ در سايز هاي مختلف    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت انواع واشرهاي مسي و الومينيمي در سايز هاي مختلف    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت انواع واشرهاي آسپيرال    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيت و ديسك كنترل والو آبزن ري هيت    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت استم(ساقه) سرو موتور كنترل والو توربين    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: پولادساپايورتوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: Minimum Flow Control Valve    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق فارس    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیت کنترل والو فشار قوی سه لبه ( دو حفره ای)    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات كامل گيربكس والو    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت فولادريزان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: ديسك سيفتي والو بويلرسيكل تركيبي    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: ري ليف ولو پيستون    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: محور اچ پي باي پاس ولو    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: پنوماتيك والو(اتوماتيك ونت والو)    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: پكينگ رينگ استوپ والو توربين HP    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: بازسازي محور استاپ ولو LP    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: كيان مهر فيدار    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: كنترل والو Sampling Room    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: مديريت توليد برق شازند    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات اصلي كنترل والو اسپري LP BY PASS    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: Vortex plug مربوط به تروتل والو فید پمپ سیکل ترکیبی    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات اصلي استاپ والو اسپري HP BY PASS    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات اصلي كنترل والو HP BY PASS    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات مين استيم ولو    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت قطعات گیربکس باتر فلای والو کندانسور    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت قطعات سلنوئید والو لاین هیتر ها    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: کنترل والو ریسر کوله فید پمپ    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شرکت وود گروپ ایران    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات استاپ ولو توربين    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات كنترل ولو توربين    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيت و پلاک والو مينيمم فلو    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت خداش    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها