نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: چک والو پرژ    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده تایمینگ مربوط به تقسیم کننده سوخت مایع در توربین گازی    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت چرخدنده كنتورهاي سوخت مايع    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: محور برنرفن بويلر كمكي    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: پولادساپايورتوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سر نازل مسير سوخت گازمشعلهاي بويلر    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: پولادساپايورتوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سر نازل سوخت مايع مشعلهاي بويلر    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شرکت برنا صنعت توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: : بلوك تنظيم فشار دستگاه جت پرژر    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شرکت مهندسی سامان رهاورد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر آنلودينگ پمپ    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: پرگاسيران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: نمونه گير مازوت از تانكها    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: بلوز اير پري هيتر    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: ميعاد صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: گارد سر و ته فيلتر آنلودينگ    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: آزاد فیلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: مارمن كوپلينگ    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت همكار توربين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق قم    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوركن بسكت    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت همكار توربين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق قم    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل و سويلرهاي مشعل گازي    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: مديريت توليد برق شازند    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: غلاف بروسكوپ دوربين هاي كوره    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: مديريت توليد برق شازند    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: سوپاپ كنترل دمپر مشعلها    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شرکت مهندسی صنایع اشتعال اراک    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: گان مازوت    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: مديريت توليد برق شازند    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر آنلودينگ پمپ مازوت    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: پرگاسيران    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت قطعات شات آف والو های مازوت و بخار پرژ    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت نازل مشعل ها    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت قطعات مشعل های مازوت    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: دیفیوزر های مشعل ها    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: بخار صنعت آتیه ,شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت نازل های گاز مشعل های بویلر    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: بخار صنعت آتیه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ياتاقان پمپ سوخت سنگين سانداين    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت اسپيرال تكنيك ابويي    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت High-Speed پمپ سوخت سنگين سانداين    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت اسپيرال تكنيك ابويي    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيت رينگ والو گاز 4"    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شرکت گسترش شیرسازی    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: بوش پمپ گازوئيل    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت فني و مهندسي آنيل قطعه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: پوسته( هوزينگ) بيرينگ پمپ گازوئيل    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت فني و مهندسي آنيل قطعه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: شافت SCREW پمپ گازوئيل    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت فني و مهندسي آنيل قطعه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر گازوئيل اسکيد    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: ديلمان فيلتر,شرکت اندیشه شمال ,بهران فيلتر    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر سوخت گاز    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: پرگاسيران,بهران فيلتر,ديلمان فيلتر    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: محورهاي اسكرو پمپ آنلودينگ مازوت و گازوئيل    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شرکت مهندسی سامان رهاورد    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: پوسته داخلي پمپ آنلودينگ مازوت    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شرکت مهندسی سامان رهاورد    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها