نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: مکانیکال سیل    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: ناموران صنعت ایرانیان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد مدحج - زرگان-اهواز    
مشخصات فني
     نام قطعه: یاتاقان ژورنال بویلر فید پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: کارگاه تولیدی و صنعتی طراحان همدان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح    
مشخصات فني
     نام قطعه: پمپ تزریق اسید    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: کارگاه تولیدی و صنعتی طراحان همدان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح    
مشخصات فني
     نام قطعه: بدنه پمپ ديافراگمي سود واسيد    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ كامل اكستركشن پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: سپهر نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق خيام    
مشخصات فني
     نام قطعه: Tripple-screw pump kit    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه زرند    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت اسکرو پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق جنوب غرب ايران - آبادان    
مشخصات فني
     نام قطعه: اسکرو پمپ های تغذیه سوخت نیروگاه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه زرند    
مشخصات فني
     نام قطعه: اسليو پمپ آب خنك كن اصلي    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت خداش    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت پمپ آب تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت خداش    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: مكانيكال سيل    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: انديشه داران صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: B.F.P.سیل رینگ مکانیکال سیل در واحد بخار    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: نهادین آرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ روغن یاتاقان پمپ آب تغذیه در واحد بخار    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: گداز آلیاژ تهران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ سرامیکی مکانیکال سیل پمپ آب تغذیه واحد بخار    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: بورگمن پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پیستون رینگ کنترل والو دمای بخار هیتر مازوت در واحد بخار    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: بورگمن پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ سرامیکی مکانیکال سیل پمپ آب تغذیه واحد بخار    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: بورگمن پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات مختلف Gearbox Electric Feed Pump    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت كيميا تراش جنوب    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: پمپ روغن گيربكس و بك استاپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق رامين اهواز    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره های توربو فید پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: توربين ماشين خاورميانه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره های توربو فید پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: پارسيان نيروي خاورميانه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: والـو ري‌سيركوله ‌فيـد واترپمپ‌ها    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق بیستون    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت محور پمپ كندانس    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: بوش محافظ محور پمپ كندانس    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت پولاد سا پايور توس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت بوش درب پمپ تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مدبر فانوس دريا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت ديفيوزر لوله هاي ارتباطي بويلر    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: تراشكاري اخوان    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت بوش انتهايي پمپ تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مدبر فانوس دريا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره متحرك پمپ تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مدبر فانوس دريا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: پكينگ سفت كن پمپ تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مدبر فانوس دريا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: هادي پمپ تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت مدبر فانوس دريا    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: پوسته متحرك پمپ تغذيه بويلر    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: تراشكاري اخوان    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره هاي توربوفيدپمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: توربين ماشين خاورميانه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ قابل ارتجاع سمت الكتروموتور فيد واتر پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ دنده اي بين موتور و گيربكس پمپ آب تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: ياتاقان هاي فيد واتر پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: پانير (پارت آريا نيرو)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: كاسه بارل بويلر فيد واتر پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: سهند انرژي    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: ديفيوزر بويلر فيد پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: سهند انرژي    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پروانه بويلر فيد پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: سهند انرژي    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت بوستر پمپ آب تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور,شركت پارس مهد نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت پمپ آب تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور,شركت پارس مهد نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: تپر پين سيكل تركيبي    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: : رينگ جوينت فلنج خروجي فيد پمپ بويلر    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: رينگ فشاري اچ پي درين پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: كيان مهر فيدار    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت اسليو پمپ آب استاتور    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت اسليو بوستر پمپ فيد پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت صنیر (تعميرات صنايع نيروگاهي مازندران),ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: گلند اچ پي درين پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: كيان مهر فيدار    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: محور پمپ آنلودينگ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت مهندسی سامان رهاورد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: مكانيكال سيل پمپ سوخت زير واحد    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: مهر سیل پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: مكانيكال سيل متحرك پمپ سير كوله اسيد    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: مهر سیل پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: مكانيكال سيل فيلينگ پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: مهر سیل پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: پوسته بالايي C.W.P)بازسازي)    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: نت فن آور خليج فارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: پوسته اصلي سرويس واتر پمپ اصلي    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: كيان مهر فيدار    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: پروانه C.W.P    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت آلزن    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: بيرينگ بوش كندانسيت پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: بلوز فيلينگ پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: صنایع لاستیکی جاویدان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: بوش محافظ محور پمپ کندانس    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: پولادساپايورتوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: مينيمم فلو FWP    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت همكار توربين,شرکت مهندسی سامان رهاورد    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق قم    
مشخصات فني
     نام قطعه: Cage كنترل والو مينمم فلوي فيد پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: هاب ماشین    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: مهره بیرینگ هاگينگ وکیوم پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: پِتساکو (پترو سازه تدبير گستر)    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: پيستون راد    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: فلنچ پمپ‌هاي آب گردشي    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت فولاد سازان صفه اصفهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني
     نام قطعه: محور فيد واتر پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت خداش    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني
     نام قطعه: بالانسينگ اسليو    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت خداش    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني
     نام قطعه: وكيوم پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل ديفيوزي پروانه B.C.Pump    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت آلزن    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: پروانه بوستر پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت آلزن    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: كفشكهاي ياتاقان تراست B.C.Pump    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: ذغالهاي صنعتي كاوه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت Wormسانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت Protecting Cap سانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت Top Disk سانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت inlet Pipe سانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت Coupling Discسانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت level Ring سانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت Paring Disk سانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: شیپوره فید پمپ آب شیرین کن    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت دیفیوزر و شیپوره واشینگ پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت شیپوره C.W.Pump    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت لاور پمپ کیسینگ C.W.Pump    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: لاين بيرينگ پمپ روغن روانکاري    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت فن آوري پايا مواد    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيت و استيم كنترل ولو ريسيركوله B.F.P    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت C.W.P    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: وحدت نيرو صنعت    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: ديفيوزر كندانسيت پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: كارگاه صنايع مدل سازي بن    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: پروانه C.W.P.    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: كارگاه صنايع مدل سازي بن    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق بعثت    
مشخصات فني
     نام قطعه: پوسته اچ پي درين پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت مهندسی سامان رهاورد    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها