نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: یاتاقان بابیت دار دو نیمه ای ژورنال    
  سيستم : فن    
  سازنده: سامان رهاورد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات مربوط به سيستم انتقال قدرت فنهاي خنك كن ژنراتور واحدهاي گازي    
  سيستم : فن    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق كرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوزه اي گيربكس فن هاي ACC    
  سيستم : فن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: فلانچ انتهايي لنس سوت بلوئر متحرك    
  سيستم : فن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده هاي پمپ روغن گيربكس فن هاي كندانسور هوايي    
  سيستم : فن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: سر دنده انتقال دور سوت بلوئر ثابت    
  سيستم : فن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: بابيت ريزي و باز سازي ياتاقان فن هاي جي آر فن و اف دي فن بويلر    
  سيستم : فن    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: شافت الكتروموتور F.D.Fan 1750 KW    
  سيستم : فن    
  سازنده: گروه صنعتی فن ژنراتور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت پره + خار محور اف دي فن    
  سيستم : فن    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: وزنه تعادل اف دي فن    
  سيستم : فن    
  سازنده: پتساکو (پترو سازه تدبير گستر)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: آداپتور كامل پره اف دي فن    
  سيستم : فن    
  سازنده: ابتكار اورامان, پِتساکو(پترو سازه تدبير گستر)    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: اسلايدينگ بلوك f.d.fan    
  سيستم : فن    
  سازنده: شرکت مهندسی سامان رهاورد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: اسپشيال اسلايدينگ بلوك F.D.FAN    
  سيستم : فن    
  سازنده: كيان مهر فيدار    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني
     نام قطعه: پولي اگزاست فن ونتليشن    
  سيستم : فن    
  سازنده: ابتكار اورامان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق نكا    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها