نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: بسكت هاي اير هيت    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: مشاوره سرامیک انرژی    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: هيتر هاي فشار ضعبف    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: بخار صنعت آتیه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: COOLING COIL مبدل حرارتی دو لوله ای    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: شرکت رادیاتور ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فنر سيفتي والو مسير بخار هيتر 5    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: شركت مديريت تولید برق طوس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق توس - مشهد    
مشخصات فني
     نام قطعه: ري تيوب مبدل حرارتي ري بويلر    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: پارس مهران مبدل    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لوله هاي فين دار مبدل پيش گرم كن دما بالاي هواي بويلر    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: آيسان تهويه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: تيوب شيت هيترهاي فشارقوي    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: مجتمع فولاد آلياژي اصفهان, شرکت دقت آزمون آریا,شرکت پتروگستر اراک    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: 2- بازسازي و بهينه سازي هيترهاي فشارقوي از نوع پوسته – لوله    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: شرکت دقت آزمون آریا,شركت مهندسي لويد    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها