نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت نیروگاهی
                        
     
     نام قطعه: کارت الکترونیکی مربوط به سیستم فلاشر در دودکشهای بویلر واحد بخار    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: آرمان پیشرو صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: کارت الکترونیکی درواحد بخار CPU    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: پانل سیستم اسپید ترونیک واحد گازی OPM    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: ترانسميتر دما    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: شركت فرابرد هوشمند ميهن    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: کولر روغن سیستم کنترل    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: شرکت كيميا تراش جنوب    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات منابع تغذیه و کارتهای الکترونیکی lambda    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق بیستون    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: اكچويتور هيدورپنوماتيك    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق بیستون    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق بيستون    
مشخصات فني
     نام قطعه: طراحي و ساخت سيستم مانيتورينگ نقاط مختلف واحد    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: شركت فرابرد هوشمند ميهن    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: مانيتورينگ ويبريشن توربين    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: پیمانکاری قدرتی    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيستم مانيتورينگ درجه حرارت ياتاقانهاي توربين    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: شركت پتسا صنعت    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيستم مانيتورينگ سطح تانك هاي ذخيره آب نرم و آب مقطر    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: پیمانکاری قدرتی    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيستم مانيتورينگ سطح كندانسور و خلا    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: پیمانکاری قدرتی    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: كارتهاي ديجيتال رله بوته ميچل    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: پیمانکاری قدرتی    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: مدارهای فرمان پنوماتیک کمپرسور    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: پیمانکاری قدرتی    
  كارفرما:شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت    
مشخصات فني
     نام قطعه: محفظه اكسيژن متر نمونه گيري شيمي    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: مديريت توليد برق شازند    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها