نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين
                        
     
     نام قطعه: بسكت هاي اير هيت    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: مشاوره سرامیک انرژی    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات مختلف Gearbox Electric Feed Pump    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت كيميا تراش جنوب    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات مختلف Air Heater    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت كيميا تراش جنوب    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: کولر بخار و هیتر شیمیایی استارت بویلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت صبا آفرین    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: Gland Steam Cooler    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شرکت صبا آفرین    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: کولر روغن سیستم کنترل    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: شرکت كيميا تراش جنوب    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: گيربكس برجهاي خنك كن    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی آلکان ماشین    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: پمپ روغن گيربكس و بك استاپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق رامين اهواز    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره برجهاي خنك كن    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: شركت فرابرد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره های توربو فید پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: توربين ماشين خاورميانه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره های توربو فید پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: پارسيان نيروي خاورميانه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: Expansion joint    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: ارتعاش گستر پیمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: تجهیزات مربوط به استارت بویلر نیروگاه اول    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت مهندسي لويد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات والو    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: یاسا صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات کامل گیربکس والو    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت فولادريزان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: Segment    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: پویا فن نیرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: Turning Gear    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت فولادريزان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات سیستم کنترل    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: هسا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: شینه های ژنراتور    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: گروه صنعتی فن ژنراتور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات كامل 'گيربكس والو    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت فولادريزان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره هاي توربوفيدپمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: توربين ماشين خاورميانه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات كامل گيربكس والو    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت فولادريزان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني
     نام قطعه: شينه هاي ژنراتور    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: گروه صنعتی فن ژنراتور    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق اهواز - رامين    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها