نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شرکت مدیریت تولید برق زنجان
                        
     
     نام قطعه: پایه توربین بادی کهک    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا,مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا    
  كارفرما:شرکت مدیریت تولید برق زنجان    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها