نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت نيروگاههاي گازي خراسان
                        
     
     نام قطعه: چک والوهای سوخت و پرژ گازوئیل و قطعات داخلی آنها    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: گروه مهندسی آریا صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت نيروگاههاي گازي خراسان    
مشخصات فني
     نام قطعه: کیسینگ بویلرهای بازیاب حرارتی نیرو گاه سیکل ترکیبی شیروان    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت نيروگاههاي گازي خراسان    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها