نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق هرمزگان
                        
     
     نام قطعه: ساخت 24 عدد استیم کویل بویلر نبروگاه بندر عباس    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: مکانیک سیالات    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: تجهیزات و متعلقات ساپورت استراکچر سیستم ورودی هوا و پوسته گاز داغ و تجهیزات و متعلقات سیستم محفظه احتراق توربین گازی نیروگاه هرمزگان 2    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا,مهندسي و ساخت توربين مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: وكيوم پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل ديفيوزي پروانه B.C.Pump    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت آلزن    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: پروانه بوستر پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت آلزن    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت كوپلينگ F.D.Fan & G.R.Fan    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: صنايع دنده ايران    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده پمپ روغن هيدروليك كوپلينگ F.W.Pump    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: صنايع دنده ايران    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: كفشكهاي ياتاقان تراست B.C.Pump    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: ذغالهاي صنعتي كاوه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت دمپرهاي هواي مسير دود و هوا    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره های چرخ کورتیس متحرك رديف اول و دوم    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ماشين سازي برادران همتي    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: پره های چرخ کورتیس ثابت    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ماشين سازي برادران همتي    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر مکانیکی شانه ای تصفیه روغن توربین    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت Wormسانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت Protecting Cap سانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت Top Disk سانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت inlet Pipe سانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت Coupling Discسانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت level Ring سانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت Paring Disk سانتريفيوژ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: شیپوره فید پمپ آب شیرین کن    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: سرسیلندر گاز کمپرسور هیدروژن سازی    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: مشاوره صنعتي بازرگاني مهندس خرمي    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت دیفیوزر و شیپوره واشینگ پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت شیپوره C.W.Pump    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت لاور پمپ کیسینگ C.W.Pump    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: شافت و غلاف و سیل هوای سوت بلوئر کوره    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: کاور بوش اسلیو گیربکس متحرک سوت بلوئر کوره    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: بست سيني درام    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات مين استيم ولو    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت گیربکس سوت بلوئر لانگسترم    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت قطعات گیربکس باتر فلای والو کندانسور    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت قطعات شات آف والو های مازوت و بخار پرژ    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت قطعات سلنوئید والو لاین هیتر ها    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت نازل مشعل ها    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت قطعات مشعل های مازوت    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: کنترل والو ریسر کوله فید پمپ    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شرکت وود گروپ ایران    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت اکسپنشن های بویلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: ارتعاش گستر پیمان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: دیفیوزر های مشعل ها    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: بخار صنعت آتیه ,شركت بهينه آراء سپاهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت نازل های گاز مشعل های بویلر    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: بخار صنعت آتیه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق هرمزگان    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها