نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان
                        
     
     نام قطعه: پمپ روغن کاری اصلی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: مهندسین تبدیل طرح تدبیر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: پمپ روغن کاری اضطراری    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: مهندسین تبدیل طرح تدبیر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: تجهیزات و متعلقات ساپورت استراکچر سیستم ورودی هوا و پوسته گاز داغ و تجهیزات و متعلقات سیستم محفظه احتراق توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا,مهندسي و ساخت توربين مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: طراحی سیستم پرتابل گاز پروپان جهت استارت واحدهای گازی با سوخت مایع    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق كرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: مکانیزم لیمیت سوئیچ های دایورتر دمپر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق كرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: پوسته شير برقي كنترل سطح مخزن بتني آب    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق كرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات مربوط به سيستم انتقال قدرت فنهاي خنك كن ژنراتور واحدهاي گازي    
  سيستم : فن    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق كرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ شير برقي    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق كرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات گيربكس جرثقيل هاي سقفي سالن توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق كرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق نيروگاه كرمان    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها