نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق منتظر قائم
                        
     
     نام قطعه: فلنچ پمپ‌هاي آب گردشي    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت فولاد سازان صفه اصفهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني
     نام قطعه: محور فيد واتر پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت خداش    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني
     نام قطعه: بالانسينگ اسليو    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت خداش    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني
     نام قطعه: ياتاقان 3×4 گيربُکس اَکسِـسوري    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: پانير (پارت آريا نيرو)    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيت و پلاک والو مينيمم فلو    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت خداش    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني
     نام قطعه: شرود مرحله دوم واحدهاي گازي GEF 9    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي موادكاران    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني
     نام قطعه: شرود مرحله سوم واحدهاي گازي GEF 9    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي موادكاران    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق منتظر قائم    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها