نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي
                        
     
     نام قطعه: بولت هاي كوپپلينگ توربين هاي فشار ضعيف    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شرکت تعميرات نيروگاهي ايران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: بولت هاي توربين فشار ضعيف (LP)    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت همكار توربين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: كرانويل و پينيون گيربكس يانگستروم    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی آلکان ماشین,شركت بين المللي بهكيا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: ري تيوب مبدل حرارتي ري بويلر    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: پارس مهران مبدل    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: بسكت هاي برج خنك كن تر    
  سيستم : برج خنك كن    
  سازنده: صنايع پايدار    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: ديفيوزر (سويرلر) مشعل هاي بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: ساخت پانل هاي واتروال و ديواره مشعل هاي بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: بخار صنعت آتیه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: باندل هاي U شكل المان هاي ري هيت گرم بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شركت مهندسي لويد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شیلنگ های استنلس استیل انعطاف پذیر مسير سوخت گاز و مازوت مشعل ها    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی اراک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: اتصالات انعطافي هدرهاي بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: ارتعاش گستر پیمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: اتصالات انعطاف پذير فولادي كانال هاي دود و هواي بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی اراک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لوله هاي فين دار اكونومايزر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: دقيق كاوه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: بسكت هاي سرد و گرم يانگستروم    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: آيسان تهويه,بخار صنعت آتیه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سر مشعل هاي گاز    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات و چرخدنده گيربكس ولو ها    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پيستون هاي LP كمپرسورهاي اصلي هوا    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: un loader كمپرسورهاي اصلي هوا    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت گيربكس فن هاي برج خنك كن    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: آلكان ماشين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ قابل ارتجاع سمت الكتروموتور فيد واتر پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ دنده اي بين موتور و گيربكس پمپ آب تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: ياتاقان هاي فيد واتر پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: پانير (پارت آريا نيرو)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: اكسايتر واحد گازي فيات    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شركت رشد صنعت نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لوله هاي فين دار مبدل پيش گرم كن دما بالاي هواي بويلر    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: آيسان تهويه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت پينيون گيربكس فن هاي برج خنك كن    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: آلكان ماشين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: گيربكس فن هاي برج خنك كن واحد هاي بخار    
  سيستم : گيربكسها و سيستمهاي انتقال قدرت    
  سازنده: آلكان ماشين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: كاسه بارل بويلر فيد واتر پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: سهند انرژي    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: ديفيوزر بويلر فيد پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: سهند انرژي    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پروانه بويلر فيد پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: سهند انرژي    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ انعطافي توربين واحد هاي گازي GE F5    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل رديف دوم توربين گازي AEG -GE F5    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل رديف اول توربين هاي گازي GE F5    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت بوستر پمپ آب تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور,شركت پارس مهد نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت پمپ آب تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور,شركت پارس مهد نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها