نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق قم
                        
     
     نام قطعه: سيل‌هاي LP SHAFT توربين بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شرکت مهندسی سامان رهاورد    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق قم    
مشخصات فني
     نام قطعه: مينيمم فلو FWP    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت همكار توربين,شرکت مهندسی سامان رهاورد    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق قم    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيل‌هاي ژنراتور واحد ميتسوبيشي    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شركت همكار توربين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق قم    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيل‌هاي پره ثابت رديف اول    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق قم    
مشخصات فني
     نام قطعه: مارمن كوپلينگ    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت همكار توربين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق قم    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوركن بسكت    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت همكار توربين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق قم    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها