نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح
                        
     
     نام قطعه: بدنه اکچوئیتور کنترل high range ولو فیدواتر    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: کارگاه تولیدی و صنعتی طراحان همدان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح    
مشخصات فني
     نام قطعه: یاتاقان ژورنال بویلر فید پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: کارگاه تولیدی و صنعتی طراحان همدان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح    
مشخصات فني
     نام قطعه: جداساز (سپریتور)رطوبت از هوا    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح    
مشخصات فني
     نام قطعه: پمپ تزریق اسید    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: کارگاه تولیدی و صنعتی طراحان همدان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد مفتح    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها