نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي
                        
     
     نام قطعه: carbon ring with spring    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: پترولیان فیدار    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: تجهیزات و متعلقات ساپورت استراکچر سیستم ورودی هوا و پوسته گاز داغ و تجهیزات و متعلقات سیستم محفظه احتراق توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: B.F.P.سیل رینگ مکانیکال سیل در واحد بخار    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: نهادین آرمان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: COOLING COIL مبدل حرارتی دو لوله ای    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: شرکت رادیاتور ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ لاستیکی دور سیل رینگ سرامیکی مکانیکال سیل پمپ آب خنک کن واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: میعاد صنعت کوشان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: گرد گیر الکتروموتور فن ترانس اصلی    
  سيستم : ترانسفورماتور و تجهیزات پست    
  سازنده: میعاد صنعت کوشان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ لاستیکی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: میعاد صنعت کوشان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل لاستیکی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: میعاد صنعت کوشان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: دیسک چک والو مسیر تزریق اسید سولفوریک    
  سيستم : شيمي نيروگاه، تامين و تصفيه آب    
  سازنده: میعاد صنعت کوشان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ روغن یاتاقان پمپ آب تغذیه در واحد بخار    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: گداز آلیاژ تهران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر هوای ورودی به کمپرسور پیستونی کمپرسورخانه واحد بخار    
  سيستم : هواي فشرده، هيدروژن و اكسيژن    
  سازنده: فیلتر نوین    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر کوپه تحریک ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر سوئیچ گیر مدول واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر سوئیچ گیر مدول واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر سوئیچ گیر مدول واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر کوپه ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت تولیدی و صنعتی صنعت یاران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: یاتاقان بابیت دار دو نیمه ای ژورنال    
  سيستم : فن    
  سازنده: سامان رهاورد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: C.P.U. کارت الکترونیکی درواحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: درخش الکترونیک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ شیردروازه ای 5اینچ کلاس1500    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: صنایع شهید شاه آبادی (صنام)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: صنایع شهید شاه آبادی (صنام)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ مربوط به والوهای واحد بخار    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: صنایع شهید شاه آبادی (صنام)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ والو دستی ایزوله والو (های رنج) سطح درام بویلر در واحد بخار    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: صنایع شهید شاه آبادی (صنام)    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر سوخت گازوئیل توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ديلمان فيلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر روغن توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ديلمان فيلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر شات آف والو مازوت در طبقه مشعلهای بویلر واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ديلمان فيلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر المنت درایر کمپرسور کمپرسور خانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ديلمان فيلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فیلتر کارتریج روغن تصفیه کننده روغن توربین بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ديلمان فيلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: چرخ دنده تایمینگ مربوط به تقسیم کننده سوخت مایع در توربین گازی    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شیر بای پاس فشار بالای توربین بخار    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: STEM شیر بای پاس فشار بالای توربین بخار    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ سرامیکی مکانیکال سیل پمپ آب تغذیه واحد بخار    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: بورگمن پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پیستون رینگ کنترل والو دمای بخار هیتر مازوت در واحد بخار    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: بورگمن پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل رینگ سرامیکی مکانیکال سیل پمپ آب تغذیه واحد بخار    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: بورگمن پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: EFD کارت الکترونیکی در واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شعله بین واحد گازی    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: کارت الکترونیکی سیستم کنترل رکتیفایر هیدروژن سازی واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لاک پلیت پیچ ترانزیشن پیس توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل تسمه ای(نواری) شرود مرحله اول توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیل تسمه ای(نواری) شرود مرحله اول توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: خار شرود مرحله دوم توربین گازی    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پیچ مخصوص سیستم سیل هوای پلانجر والو اضطرای توقف هوای بریکر پست واحد بخار    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لاک پلیت پیچ ترانزیشن پیس توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لاک پلیت پیچ ترانزیشن پیس توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لاک پلیت پیچ لقمه نگهدارنده اندسیل ترانزیشن پیس توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پین درایو سیستم اندازه گیر سرعت در تقسیم گر سوخت مایع سیستم سوخت رسانی توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فلوتینگ سیل روغن در ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فلوتینگ سیل ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پیچ تمام رزوه مربوط به ابزار مخصوص کالیبراسیون فلوترانسمیتر مازوت در واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لابیرنت سیل روغن در ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: لابیرنت سیل ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: FAPکارت الکترونیکی مربوط به سیستم واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: c.p.u. کارت الکترونیکی درواحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: CRTمونیتور کامپیوتر اسپید ترونیک واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: OPM پانل سیستم اسپید ترونیک واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات سوپاپ کمپرسور های هوای پیستونی کمپرسورخانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بازرگانی تالی الکتریک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیت پلیت سوپاپ فشار بالای کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بازرگانی تالی الکتریک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: چانل سایز کوچک سوپاپ فشار بالای کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بازرگانی تالی الکتریک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: چانل سایز بزرگ سوپاپ فشار پایین کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بازرگانی تالی الکتریک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: چانل سایزمتوسط سوپاپ فشار پایین کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بازرگانی تالی الکتریک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: چانل سایزکوچک سوپاپ فشار پایین(چانل سایزبزرگ سوپاپ فشار بالای) کمپرسورهوای کمپرسور خانه واحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: بازرگانی تالی الکتریک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: انوسه انبساط آکاردیونی مربوط به مسیر ورودی و خروجی هدر های اصلی اکونامایزر فشار بالادر بویلر سیکل ترکیبی    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: فانوسه انبساط آکاردیونی مربوط به مسیر ورودی و خروجی هدر های اصلی اکونامایزر فشار پایین در بویلر سیکل ترکیبی    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: قسمت مستقیم(امتداد وکشیدگی)فلزی کانال عبور دود دردودکش های واحد بخار    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شیلنگ قابل انعطاف مسیر عبور سیمهای لیمیت سوئیچ بلید والو در واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شیلنگ قابل انعطاف مسیرهوای سرویس به شیشه چشمی دریچه بازرسی کوره بویلرواحد بخار    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شیلنگ قابل انعطاف مسیر هدر مشترک روغن فشاربالای هیدرولیکی در واحد گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: پکینگ مربوط به پیستول محرک والو درین سوخت در حالت استارت ناموفق توربین گازی    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ابزار ویژه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: TAI کارت الکترونیکی مربوط به سیستم ای اچ سی درواحد بخار    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: آرمان پیشرو صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: MASTER MODULE کارت الکترونیکی مربوط به سیستم نمایش دمای سیم بندی استاتور ژنراتور واحد گازی    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: آرمان پیشرو صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: منبع تغذیه(کوچک) سیستم اف جی سی در واحد بخار    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: آرمان پیشرو صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: TIMING CARD کارت الکترونیکی مربوط به سیستم فلاشر در دودکشهای بویلر واحد بخار    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: آرمان پیشرو صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: FAPکارت الکترونیکی مربوط به سیستم واحد بخار    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: c.p.u. کارت الکترونیکی درواحد بخار    
  سيستم : تابلوهاي برق و كليدهاي قدرت    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: کیت نازل سوخت دوگانه سوز توربین گاز    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت هیدرو توربین    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها