نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان
                        
     
     نام قطعه: حفاظت كاتديك    
  سيستم : بهداشت، ايمني و محيط زيست    
  سازنده: شرکت برنا الکترونیک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيم پيچ HV/LV ترانس اصلي (قدرت)    
  سيستم : ترانسفورماتور و تجهیزات پست    
  سازنده: شرکت تعميرات نيروگاهي ايران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: شينه ژنراتور    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شركت رشد صنعت نيرو    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: شينه ژنراتور    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شرکت تعميرات نيروگاهي ايران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: شينه ژنراتور    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شرکت تعميرات نيروگاهي ايران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: انواع پكينگ    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: بافت هاي نسوز پارس    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: لوله هاي اكونومايزر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: بخار صنعت آتیه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: اسليو پمپ آب خنك كن اصلي    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت خداش    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: شفت پمپ آب تغذيه    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت خداش    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: مكانيكال سيل    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: انديشه داران صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: اتصالات آكاردئوني    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی ایران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: مجموعه چرخ دنده مين اويل پمپ    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت خداش    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلترهاي صنعتي    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: پرگاسيران    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: هيتر هاي فشار ضعبف    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: بخار صنعت آتیه    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: اكسپنشن داكت هواي بويلر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت ارتعاشات صنعتی اراک    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل اسپري واتر دي سوپر هيتر    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت مديريت توليد برق لوشان    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: حفاظت ژنراتور 7TN31 220to24DC    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: كالا الكتريك فجر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: تقويت كننده خروجي    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: كالا الكتريك فجر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: پل پوزيشن    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: كالا الكتريك فجر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ترانسميتر دما    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: شركت فرابرد هوشمند ميهن    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني
     نام قطعه: ترانسميتر دما    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت فرابرد هوشمند ميهن    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شهيد بهشتي لوشان    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها