نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق شازند اراك
                        
     
     نام قطعه: کارت الکترونیکی مربوط به سیستم فلاشر در دودکشهای بویلر واحد بخار    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: آرمان پیشرو صنعت    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: کارت الکترونیکی درواحد بخار CPU    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: پانل سیستم اسپید ترونیک واحد گازی OPM    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: بهساز صنیع سیستم    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: سیت کنترل والو فشار قوی سه لبه ( دو حفره ای)    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: محفظه اكسيژن متر نمونه گيري شيمي    
  سيستم : سيستم‌هاي كنترل و اتوماسيون و ابزار دقیق    
  سازنده: مديريت توليد برق شازند    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: سپريتورفيزيكي كمپرسور    
  سيستم : تهويه مطبوع    
  سازنده: فنون و نوآوري اراك    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: Rewinding استاتور الكتروموتور 5 مگاوات FDF    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شركت رشد صنعت نيرو    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: Cage كنترل والو مينمم فلوي فيد پمپ    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: هاب ماشین    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: نازل و سويلرهاي مشعل گازي    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: مديريت توليد برق شازند    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: اتصالات پوسته هاي توربين    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت پيچ مهر سازان صنعتي    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: غلاف بروسكوپ دوربين هاي كوره    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: مديريت توليد برق شازند    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: سوپاپ كنترل دمپر مشعلها    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شرکت مهندسی صنایع اشتعال اراک    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: گان مازوت    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: مديريت توليد برق شازند    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: تيوب شيت هيترهاي فشارقوي    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: مجتمع فولاد آلياژي اصفهان, شرکت دقت آزمون آریا,شرکت پتروگستر اراک    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: كنترل والو Sampling Room    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: مديريت توليد برق شازند    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: روتور الكتروموتور 5MW مربوط به FDF    
  سيستم : ژنراتور و الكتروموتور    
  سازنده: شركت رشد صنعت نيرو,شركت توربوژنراتور شاهرود    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات اصلي استاپ والو اسپري HP BY PASS    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: قطعات اصلي كنترل والو HP BY PASS    
  سيستم : لوله،اتصالات و شیرآلات صنعتی    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: 2- بازسازي و بهينه سازي هيترهاي فشارقوي از نوع پوسته – لوله    
  سيستم : مبدل حرارتي    
  سازنده: شرکت دقت آزمون آریا,شركت مهندسي لويد    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني
     نام قطعه: بسكتهاي لعابدار رديف سرد ايرهيتر نيروگاه    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: شرکت مهندسی لعاب تهران نوین    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق شازند اراك    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها