نمايشگاه الكترونيكي تجربيات ساخت شركت مديريت توليد برق دماوند
                        
     
     نام قطعه: Remote Drum Level Indicator    
  سيستم : بويلر    
  سازنده: سامان انرژی    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: داكت هاي سيستم هواي ورودي واحد دوم نيروگاه دماوند    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: ساخت تجهیزات سپاهان - گروه مپنا    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: کیج کنترل ولو V94.2    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مهندسي پولاد زمين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر هواي اصلي كمپرسور    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: بهران فيلتر    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: لاين بيرينگ پمپ روغن روانكاري    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت فن آوري پايا مواد    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: كوپلينگ الكتروپمپ هاي جكينگ توربين و ژنراتور    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شركت مديريت توليد برق دماوند    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيل پليتهاي دايورتر دمپر    
  سيستم : توربين بخار    
  سازنده: شركت همكار توربين    
  كارفرما:شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيل رينگ 1و2 توربين    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: مجتمع فولاد آلياژي اصفهان    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: لاين بيرينگ پمپ روغن روانکاري    
  سيستم : پمپ    
  سازنده: شركت فن آوري پايا مواد    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: سيت رينگ والو گاز 4"    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شرکت گسترش شیرسازی    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: کوپلينگ الکتروپمپهاي جکينگ و هيدروليک    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: شرکت آروين تاو قطعه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: بوش پمپ گازوئيل    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت فني و مهندسي آنيل قطعه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: پوسته( هوزينگ) بيرينگ پمپ گازوئيل    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت فني و مهندسي آنيل قطعه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: شافت SCREW پمپ گازوئيل    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: شركت فني و مهندسي آنيل قطعه    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر گازوئيل اسکيد    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: ديلمان فيلتر,شرکت اندیشه شمال ,بهران فيلتر    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر هواي کمپرسور    
  سيستم : توربين گاز    
  سازنده: ديلمان فيلتر,شرکت اندیشه شمال ,بهران فيلتر    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني
     نام قطعه: فيلتر سوخت گاز    
  سيستم : سوخت رساني، انبارش، احتراق    
  سازنده: پرگاسيران,بهران فيلتر,ديلمان فيلتر    
  كارفرما: شركت مديريت توليد برق دماوند    
مشخصات فني

تازه هاي ساخت نيروگاهي

پر بيننده ترين ها